اطلاعات کاربردی قطعات

اطلاعاتی از قبیل علت خرابی ، تعمیر و تعویض تخصصی قطعات تلویزیون از جمله مین برد تلویزیون ، برد پاور تلویزیون ، بک لایت تلویزیون ، برد تیکان و فلت و پنل تلویزیون .

اطلاعات کاربردی قطعات _ مرکز راکو