آدرس
آدرس : تهران ، آرژانتين ساعي ، خيابان بيهقي ، خيابان دهم ، پلاک 21
موبایل
یارانامه : repairs@rakurepairs.com
Website
تارنما :
سایر اطلاعات

تماس با واحد تعمیرات مرکز راکو


تماس با روابط عمومی


تماس با واحد گارانتی


تماس با واحد ارتباط مشتریان